Nieuws van de Overheid

Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Nieuwsberichten op Rijksoverheid.nl

De asielinstroom van week 36, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers, bedroeg ongeveer 700.
Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zal volgende week namens Nederland aanwezig zijn op de VN-top over migratie. Ook zal ze een toespraak houden op de migratietop van de Amerikaanse president Obama. De twee conferenties worden gehouden tijdens de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Voorafgaand aan haar bezoek aan New York reist, is de minister naar de donorconferentie van het Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria in het Canadese Montreal.
De smartphone is niet meer weg te denken in het leven van de meeste jongeren. Ook als ze aan het verkeer deelnemen. Veel jongeren lezen en schrijven berichtjes tijdens het fietsen en kijken regelmatig Youtube-filmpjes op de fiets. Smartphonegebruik speelt een rol bij 1 op de 5 fietsongelukken waar een jongere bij betrokken is. Daarom start met ministerie vandaag met het vervolg van de campagne Fietsmodus  “Fiets op. Modus aan. Blijf offline in het verkeer.”
Nederlandse bedrijven met expats in China zijn vanaf volgend jaar goedkoper uit. Ze hoeven dan alleen nog in Nederland AOW- en ww-premies te betalen.
Gemeenten worden volgend jaar verplicht om mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen werken beschut werk aan te bieden. In de Wet zit ook de mogelijkheid dat mensen bij wie op de werkplek wordt vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, worden opgenomen in het doelgroepregister, via de zogenaamde Praktijkroute. Naar verwachting vormen de resultaten van het lopende onderzoek naar de Praktijkroute een onderbouwing van deze keuze zodat beide maatregelen gelijktijdig op de beoogde datum van 1 januari 2017 in werking kunnen treden.
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag een Green Deal getekend met brancheorganisaties, bedrijven en onderzoeksinstituten in de binnenvaart. Doel is om instrumenten te testen op hun bruikbaarheid om aan boord van binnenvaartschepen luchtemissies te meten. Hiermee kunnen binnenvaartschepen over een aantal jaar hun eigen energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen meten en daardoor zuiniger en schoner gaan varen.
Biologisch afval van de champignonkweek omzetten in compost, brandstof en duurzame warmte en zodoende jaarlijks miljoenen kubieke meters aardgas besparen. Dankzij een nieuw proces dat door drie Brabantse ondernemers met behulp van de overheid is ontwikkeld, is het vanaf vandaag mogelijk. Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) opende vanmorgen Upcycling Gemert, een fabriek die dit proces in de praktijk brengt. De installatie zet vochtig afval, zogenoemde natte biomassa, om in brandstof en is een innovatief voorbeeld van de circulaire economie.
Minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking doet een dringende oproep aan diverse donorlanden van UNCHR en WFP om een drama met Zuid-Sudanese vluchtelingen te voorkomen. Door de massale instroom, als gevolg van de burgeroorlog in hun vaderland, verblijven nu ruim 340.000 Zuid-Sudanese vluchtelingen in buurland Uganda. De laatste twee maanden zijn er 110.000 mensen bijgekomen. Ook nu nog steken per dag ongeveer 1800 vluchtelingen de grens over. ‘De mogelijkheden om al deze mensen te voorzien van basale hulp zijn bijna uitgeput. Als er niets gebeurt en er niet meer financiële steun komt, is de kans op voedseltekorten levensgroot, met alle gevolgen vandien', aldus Ploumen die deze vluchtelingencrisis morgen op een vergadering met haar EU collega’s in Brussel aan de orde zal stellen.  
Het aantal kinderen dat een jaar lang extra kleutert is te hoog. Dit jaar ging het om ruim 18.000 kinderen, die groep 2 op de basisschool overdeden. En dat terwijl uit onderzoek blijkt dat kinderen niet blijvend profiteren van een derde jaar kleuterklas. Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) riep basisscholen daarom maandag op om in actie te komen.
Het feit dat de politie in 2017 zal stoppen met het vervoer van verwarde personen is niet nieuw. Het maakt onderdeel uit van de tussenrapportage Verwarde personen die op 5 juli aan de Tweede Kamer is gezonden.  Het organiseren van passend vervoer heeft hierin een centrale rol. Het stoppen van vervoer door de politie gebeurt dus ook in lijn met de aanbevelingen van het aanjaagteam, in goede afstemming tussen alle partijen.

Minister Plasterk bezoekt Bonaire en Curaçao

Minister Plasterk bezoekt maandag 17 november tot en met woensdag 19 november Bonaire en Curaçao. Het werkbezoek staat in het teken van kinderrechten en samenwerking binnen het Koninkrijk.

Op Bonaire spreekt de minister met, de Gezaghebber Rijna, het bestuurscollege en de eilandsraad. Onderdeel van het programma op Bonaire is ook een rondetafelgesprek over de economische toekomstvisie. In het kader van de kinderrechten brengt de minister een bezoek aan het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Op Curaçao voert minister Plasterk gesprekken met de Gouverneur en de regering van Curaçao. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving en veiligheid. Met het bedrijfsleven op Curaçao wordt gekeken naar mogelijkheden tot economische samenwerking binnen het Koninkrijk. Kinderrechten komen aan de orde bij ontmoeting met minister van Justitie Navarro bij de honkbalclub Santa Maria Pirates.

Bron: Rijksoverheid.nl

Rutte: ‘Vertrouwen in verder herstel Nederlandse economie’

De nieuwste CBS-cijfers over de Nederlandse economie bieden vertrouwen in het verdere herstel van de Nederlandse economie.  Zo reageerde minister-president Rutte na afloop van de ministerraad op een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat vandaag is verschenen over de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het derde kwartaal van 2014.

Broos herstel

Rutte sprak van een broos herstel. ‘Er zijn sectoren die het nog steeds moeilijk hebben, zoals de bouw, al zien we wel dat daar het aantal bouwvergunningen aan het toenemen is. Er zijn ook nog steeds veel mensen op zoek naar een baan. Dit alles betekent dat we met elkaar moeten zorgen dat we koersvast zijn. De inzet blijft onverminderd gericht op het solide en meer duurzaam maken van het herstel.’

Het CBS berekende dat de Nederlandse economie in het 3e kwartaal 1,1% is gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal bedroeg de groei 0,2%. Verder is het aantal werklozen met 37.000 personen afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal. Ook het aantal banen en vacatures is gegroeid.

Rutte refereerde ook aan een aantal hervormingen die zijn doorgevoerd. ‘We zien daar de de eerste resultaten: de huizenmarkt trekt al een tijdje aan, de werkloosheid daalt nog onvoldoende, maar hij daalt nu echt, het overheidstekort loopt terug en we zien de economie inderdaad voorzichtig groeien.’

Abstracte cijfers

De minister-president zei te begrijpen dat voor veel mensen de signalen van herstel nog abstracte cijfers zijn. ‘Mensen moeten ook zelf merken dat die werkloosheid ook nog veel meer gaat dalen en niet alleen met de ongeveer 60.000 die we dit jaar gezien hebben. Tegelijkertijd moeten we eraan werken de koopkracht overeind te houden en we moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld onze gezondheidszorg van hoog niveau blijft.’

Bron: Rijksoverheid.nl;