Meer tijd om naheffing belasting te betalen

Facebooktwittergoogle_plusby feather
  • Klaas Broekhuizen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën geeft betaalplichtigen vier maanden extra, zonder invorderingsrente, om de naheffing belasting te betalen.
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën geeft betaalplichtigen vier maanden extra, zonder invorderingsrente, om de naheffing belasting te betalen. Hollandse Hoogte

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën geeft de ongeveer zes miljoen mensen die over 2014 gemiddeld € 150 belasting moeten bijbetalen daarvoor vier maanden extra de tijd. Bovendien hoeven ze geen invorderingsrente te betalen gedurende die periode. De gebruikelijke belastingrente van 4% moet wel worden betaald.

Dit beloofde Wiebes woensdagavond in het finale debat met de Tweede Kamer over het Belastingplan 2015. De bijbetaling gaat in de meeste gevallen om ongeveer 1% van het netto-inkomen. De inkomens tot € 20.000 krijgen vaak enkele tientjes terug, tot het modale inkomen van € 34.500 gaat het om enkele tientjes bijbetalen en bij 85% van de gepensioneerden gaat het om minder dan € 100 bijbetalen.

De bijbetaling is het gevolg van aanpassingen van enkele regels eind 2013. Die konden door de Belastingdienst niet meer tijdig worden verwerkt voor 2014, waardoor miljoenen mensen dit jaar feitelijk iets te weinig belasting hebben betaald. Voor 2015 zijn alle aanpassingen wel tijdig verwerkt, zei Wiebes.

Werkkostenregeling blijft sober

Volgens Wiebes gaat het bij de werkkostenregeling — tot 1,2% van de loonsom mag de werkgever belastingvrij spullen in natura geven aan de werknemers — om een echte vereenvoudiging die € 90 mln bespaart op administratieve lasten. Het verzoek om dit aan te vullen met allerlei afzonderlijke regelingen, bijvoorbeeld voor een fiets van de zaak, legde Wiebes naast zich neer. Momenteel wordt er volgens Wiebes veel tijd gestoken in de voorlichting van werkgevers over de regeling, bijvoorbeeld over zaken die mogen worden verstrekt zonder dat ze beslag leggen op die 1,2%, zoals gereedschap dat noodzakelijk is om het werk te kunnen doen.

Toch exportheffing bij afval

Op afvalverwerking wordt per 1 januari € 13 belasting per ton geheven. Dit leidde tot diverse amendementen van veel partijen waarin gevraagd wordt ook een exportheffing in te stellen. In Duitsland wordt namelijk geen belasting op afvalverwerking geheven. Door die export zouden vele honderden banen verdwijnen in de afvalverwerking in Nederland. Wiebes was in eerste instantie niet voor die exportheffing, maar hij gaat nu toch met de meerderheid van de Kamer mee. Om alles ook in Europees verband goed geregeld en getoetst te hebben, duurt het wel tot 1 juli 2015 voor die heffing kan worden ingevoerd.

Het loon van bv-directeuren

De directeur-grootaandeelhouder of bv-directeur moet volgend jaar zichzelf niet 70% maar 75% van het loon uitbetalen dat gebruikelijk is voor de werkzaamheden die hij doet. Voor die vergelijking wordt tot nu toe binnen het eigen bedrijf gekeken naar een vergelijkbare functie. Wiebes heeft dat verruimd, omdat binnen de onderneming vaak geen vergelijkbare functie is. Volgens veel Kamerleden kan de bv-directeur niet of moeilijk bewijzen wat het loon is bij gelijksoortige functies in andere bedrijven, dus staat hij slecht in de discussie met de Belastingdienst. Wiebes hield eraan vast dat het toch echt de directeur is die moet bewijzen dat hij recht heeft op een lager salaris, zodat hij minder belasting hoeft te betalen. Dat kan moeilijk van de belastinginspecteur worden verwacht.

Kranten-btw

Volgens Wiebes is het volgens Europese afspraken niet mogelijk om op digitale kranten in pdf-vorm ook 6% btw te heffen, net zoals op papieren kranten. De digitale uitgave wordt nu tegen het normale btw-tarief van 21% belast. Hij wil wel overwegen om het te agenderen tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016. Dat Duitsland, Frankrijk en België al wel voor het lage tarief hebben gekozen, is volgens Wiebes geen excuus. Frankrijk en Duitsland hebben al een Europese procedure aan de broek.

Amendementen

Wiebes zei verder moeite te hebben met de zeer forse stapel amendementen. Dat druist in tegen zijn wens om de Belastingdienst te ontzien van telkens nieuwe regels en om zaken eenvoudig te houden. Bovendien kosten alle nieuwe regels geld in de vorm van uitvoeringskosten. Hij zal daar voor volgend jaar nieuwe spelregels voor voorstellen. Als een amendement wordt neergelegd, zal dan ook moeten worden gezien hoeveel het kost om het uit te voeren en hoe dat wordt betaald.

Bron: fd.nl