Korting op belasting stimuleert ouders tot meer werken

Facebooktwittergoogle_plusby feather
Meer verdienen, minder belasting betalen: deze maatregel zorgt ervoor dat ouders meer uren gaan werken. Daarentegen blijkt een hogere kinderopvangtoeslag dit effect minder te hebben.
Korting op belasting stimuleert ouders tot meer werken
Foto: ANP XTRA

Welke belastingmaatregelen zijn het meest effectief om deelname aan de arbeidsmarkt te stimuleren? In het onderzoek The effectiveness of fiscal stimuli for working parents, zoals het CPB dat onlangs heeft gepubliceerd, is onderzocht welke belastingmaatregelen het grootste effect hebben op de werkgelegenheid. De onderzoekers keken hiervoor naar de keuzes van ouders voor arbeidsparticipatie en het gebruik van kinderopvang.

Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting blijkt het meest effectief. Met deze heffingskorting hoeven mensen minder inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen te betalen. In 2014 kan deze korting oplopen tot 2133 euro. Om in aanmerking te komen voor de combinatiekorting moet het jongste kind jonger dan twaalf jaar zijn.

Inkomensafhankelijk

Het inkomen uit arbeid moet hoger dan 4.814 euro zijn. De aanvrager mag geen fiscale partner hebben of moet minder verdienen dan de fiscale partner. De hoogte van de korting is afhankelijk van het inkomen. De korting neemt toe zodra iemand meer verdient; dat stimuleert ouders om meer uren te werken. De kinderopvangtoeslag daarentegen blijkt minder effect op de arbeidsparticipatie te hebben.